Object structure
Title:

Tendencje rozwoju offshoringu w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tendencies for the development of off-shoring in Poland compared to selected European Union countries

Creator:

Pera, Bożena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 552-563

Abstrakt:

Offshoring jest ściśle związany z postępującym procesem globalizacji i stanowi zarazem formę współpracy gospodarczej. Celem artykułu jest analiza zjawiska offshoringu w Polsce na tle: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji i Węgier – czyli krajów będących największymi konkurentami wśród państw członkowskich ugrupowania, w latach 2000–2009. W opracowaniu przedstawiono istotę zjawiska offshoringu. Przeprowadzono analizę porównawczą wybranych determinant atrakcyjności delokalizacji w Polsce i wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W końcowej części pracy podjęto próbę określenia kierunków rozwoju offshoringu w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: