Object structure
Title:

Konkurencyjność eksportowa dolnośląskich przedsiębiorstw – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Export competitiveness of Lower Silesian companies – selected aspects

Creator:

Wróblewski, Marek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 718-727

Abstrakt:

Konkurencyjność eksportowa przedsiębiorstw krajowych jest jednym z niezwykle istotnych parametrów ogólnej efektywności danego systemu gospodarczego. Waga tego czynnika wynika przede wszystkim z kluczowej roli samego eksportu w długookresowym rozwoju zarówno całego kraju, jak i jego poszczególnych regionów. Z tego względu zasadniczym celem prezentowanego opracowania jest próba oceny wybranych aspektów konkurencyjności eksportowej dolnośląskich przedsiębiorstw. Opracowanie zawiera też syntetyczną prezentację ogólnej sytuacji w handlu zagranicznym Dolnego Śląska oraz identyfikuje istotne determinanty pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w regionie, które prowadzą aktywną działalność na rynkach zagranicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: