Object structure
Title:

Transformacja polskiego handlu zagranicznego minionego dwudziestolecia z perspektywy konkurencyjności czynnikowej eksportu oraz handlu między- i wewnątrzgałęziowego. Wybrane aspekty na przykładzie handlu Polski z Niemcami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish foreign trade in transition during the last 20 years. Selected aspects in the light of factor competitiveness of Polish export and intra-industry trade into German market

Creator:

Pluciński, Eugeniusz M.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 573-583

Abstrakt:

Analiza empiryczna transformacji strukturalnej polskiego handlu zagranicznego z Niemcami została przeprowadzona głównie w oparciu o wskaźniki RCA (wg logarytmicznej formuły Grupp/Leglera) oraz wskaźniki IIT (na bazie formuły Grubela-Lloyda) na podstawie danych SITC Rev.3 i 4 w dezagregacji trzystopniowej. Na podstawie 258 grup towarowych, które stanowią o handlu globalnym w klasyfikacji SITC (0-9 SITC), wyliczono wskaźniki RCA oraz IIT dla wybranych agregatów strumieni handlowych, w tym według czynnikochłonności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: