Object

Title: Rola lokalnej społeczności w zrównoważonym rozwoju miast funkcjonujących w myśl koncepcji smart city

Title in english:

The role of local community in sustainable development of cities functioning in accordance with the smart city concept

Creator:

Szaja, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 346-354

Abstrakt:

Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie roli lokalnej społeczności w kształtowaniu, wyznaczaniu kierunków rozwoju inteligentnych miast zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W tym celu przybliżono sposób pojmowania zrównoważonego rozwoju odpowiadający specyfice miasta, przedstawiono główne założenia idei smart city wskazując zasadnicze obszary jej występowania oraz podano przykładowe warunki sprzyjające zaangażowaniu społecznemu w dążeniu do ciągłej poprawy jakości życia w mieście. W konkluzjach wskazano na widoczny brak wykorzystania potencjału społeczności lokalnej oraz zasugerowano potrzebę dalszych badań umożliwiających identyfikację elementówzwiększających poziom aktywności społecznej w procesie transformacji przestrzeni miasta. W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: analiza desk research, krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz metody analizy ekonomicznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.33 ; oai:dbc.wroc.pl:58372

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information