Object structure
Title:

Zasada taniości a koszty poboru podatku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Principle of low-cost taxation and tax costs

Creator:

Pasternak-Malicka, Monika

Subject and Keywords:

zasady podatkowe ; zasada taniości ; koszty administracji skarbowej ; tax rules ; low-cost principle ; tax administration costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 248-258

Abstrakt:

Celem niniejszej publikacji jest prezentacja zasady taniości podatkowej A. Smitha w kontekście kosztów poboru podatku. Osiągnięcie celu wymagało wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a także metody bezpośredniej – kwestionariuszowej. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007–2018, w celu dokonania próby oceny zasad taniości w ujęciu subiektywnym. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż koszty poboru daniny zarówno dla podatnika, jak i dla państwa są wysokie. Zasadniczą wartością tej publikacji jest analiza zasady taniości A. Smitha w aspekcie kosztów administracji skarbowej oraz kosztów poboru podatku dla osób rozliczających się z daniny. Znamiona oryginalności nadają natomiast prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród gospodarstw domowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.24

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: