Object structure
Title:

Wykorzystanie podatku rolnego w polityce podatkowej gmin wiejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use ofagricultural tax in the local tax policy of rural municipalities

Creator:

Felis, Paweł ; Rosłaniec, Henryk ; Szlęzak-Matusewicz, Joanna

Subject and Keywords:

gminna polityka podatkowa ; władztwo podatkowe ; podatek rolny ; local tax policy ; tax authority ; local taxes ; agricultural tax

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 106-115

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano badania lokalnej polityki podatkowej w zakresie podatku rolnego w Polsce. Wykorzystano do tego korelację ρ Spearmana i klasyczną korelację r Pearsona. Badanie wykazało, że polityka podatkowa jest tym skuteczniejsza, im mniejszy jest udział podatku rolnego w podatkach majątkowych. Obniżenie stawki w podatku rolnym koreluje dodatnio z przyrostem dochodów z podatku rolnego w roku bieżącym, a także, chociaż mniej, w roku przyszłym. Zwiększona cena żyta skutkuje zarówno zwiększonym obniżeniem stawek w podatku rolnym, jak i przyrostem dochodów – tendencja ta odwraca się w roku następnym. Zaprezentowano także model obrazujący wpływ ceny żyta na istotnezmienne związane z podatkiem rolnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.10

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: