Object

Title: Kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich jako przedmiot badań empirycznych

Title in english:

Direction, scope and moment of the indirect tax shifting as a subject of empirical research

Creator:

Bernal, Arkadiusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 31-42

Abstrakt:

Celem artykułu jest przegląd badań empirycznych nad przerzucalnością podatków pośrednich i ustalenie na podstawie tych badań czynników determinujących kierunek, zakres i moment przerzucalności. Z dokonanego przeglądu wynika, że wśród czynników determinujących kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich można wymienić w szczególności charakter podatku (ad valorem lub specyficzny), charakter dóbr (trwałego i nietrwałego użytku), rodzaj dóbr, siłę konkurencji w sektorze, otwartość gospodarki czy etap obrotu. Również czynniki o charakterze behawioralnym odgrywają znaczącąrolę w analizie przerzucalności podatków pośrednich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę między innymi na zróżnicowane reakcje na wzrost i spadek stawek podatku, na małe i duże zmiany stawek podatku, na zmiany stawek podstawowych, obniżonych oraz reklasyfikacje

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.03 ; oai:dbc.wroc.pl:58322

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information