Object structure
Title:

Nieraportowana sprzedaż a luka w podatku od wartości dodanej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Hidden sales and VAT gap

Creator:

Pietrzak, Paulina ; Białek-Jaworska, Anna A. ; Bernal, Arkadiusz ; Leszczyłowska, Anna ; Bukowska, Grażyna

Subject and Keywords:

podatek ; luka w VAT ; uchylanie się od opodatkowania ; tax ; VAT gap ; tax evasion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 267-279

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy nieraportowanymi przychodami ze sprzedaży a wielkością luki w podatku od wartości dodanej z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych i instytucjonalnych. Zweryfikowano hipotezę: im większa luka w podatku od wartości dodanej, tym większa jest skala nieraportowanej przez przedsiębiorców sprzedaży. Wykorzystano dane z badania Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) przeprowadzonego wśród wybranych przedsiębiorstw z państw Europy i Azji. Przeprowadzono analizę regresji (KMNK). Wyniki wskazują m.in. na ujemną zależność pomiędzy wielkością luki w VAT a nieraportowaniem przychodów ze sprzedaży. Wyjaśnieniem może być to, że zaniżanie sprzedaży jest tylko jedną z form uchylania się od VAT, a natura poszczególnych form jest różna. Skala luki podatkowej powstałej w efekcie zaniżenia sprzedaży jest stosunkowo niewielka w porównaniu ze skalą luki podatkowej wynikającej z pozostałych form.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.26

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: