Object structure
Title:

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne wśród inwestorów indywidualnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Socially responsible investment from the perspective of individual investors in Poland

Creator:

Krupa, Dorota

Subject and Keywords:

SRI ; społecznie odpowiedzialne inwestowanie ; inwestor indywidualny ; rynek finansowy ; edukacja finansowa ; Socially Responsible Investment ; individual investor ; financial market ; financial education

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 194-203

Abstrakt:

Celem pracy jest ocena postrzegania inwestowania społecznie odpowiedzialnego przez inwestorów indywidualnych w Polsce przy uwzględnieniu podziału inwestorów na osoby z wykształceniem ekonomicznym oraz pozaekonomicznym. Wykorzystano krytyczną analizę literatury, statystyczną analizę danych, metody opisową i porównawczą. Praca oparta jest na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego przez polskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla projektu realizowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W rezultacie przeprowadzonych badań postrzeganie SRI przez inwestorów w Polsce można uznać za pozytywne. Nie stwierdzono większego zaangażowania w zakresie inwestowania społecznie odpowiedzialnego wśród inwestorów z wykształceniem ekonomicznymw porównaniu do pozostałych inwestorów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.19

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: