Object structure

Title:

Metoda ekspercka oceny użyteczności informacji o środowisku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Expert method of estimation of usefulness of environmental information

Creator:

Balicka, Anna

Subject and Keywords:

użyteczność ; informacja środowiskowa ; jakość informacji ; usefulness ; environmental information ; information quality

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 23-30

Abstrakt:

Celem artykułu jest scharakteryzowanie użyteczności informacji oraz zaproponowanie sposobu określającego poziom użyteczności informacji środowiskowej ujawnianej przez przedsiębiorstwa. Przedstawiono specyfikę informacji środowiskowych oraz zaprezentowano istotę użyteczności. Zaproponowano metodę ekspercką, która przy uwzględnieniu takich parametrów, jak: przydatność, wierna prezentacja, porównywalność, sprawdzalność, zrozumiałość i terminowość, pozwoli na określenie użyteczności informacji środowiskowych ujawnianych w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Ocena użyteczności informacji środowiskowych pozwoli na zidentyfikowanie podmiotów, dla których troska o środowisko jest ważna, a dla których stanowi jedynie element kreowania pozytywnego wizerunku organizacji.W pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532 ; Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu