Object structure
Title:

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla efektywności finansowej przedsiębiorstwa – współczesne kierunki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Responsibility – corporate financial performance link: The contemporaneous trends in empirical study designs

Creator:

Doś, Anna

Subject and Keywords:

rentowność ; etyka biznesu ; koszt kapitału ; metodyka badań ; profitability ; cost of capital ; study methodology

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 63-75

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie i ocena światowych trendów w zakresie projektowania badań empirycznych ukierunkowanych na dostarczenie ewidencji występowania związku pomiędzy CSR a efektywnością finansową. Metodą zastosowaną w badaniu jest krytyczna analiza literatury światowej. Zważywszy na dynamiczny rozwój badań w wybranym obszarze oraz zamiar wychwycenia najnowszych trendów, w badaniu uwzględniono artykuły opublikowane po 2010 r. Analiza wykazała, że współcześnie znacznie ewoluuje metodyka aproksymacji CSR i efektywności finansowej. Poszukuje się także nowych czynników mogący mieć znaczenie moderujące zależność między CSR a efektywnością finansową. Ze zwiększoną uwagą uwzględnia się też znaczenie kontekstu instytucjonalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.06

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: