Object

Title: Zrównoważone zarządzanie długiem publicznym na tle ewolucji paradygmatu finansów

Title in english:

Sustainable public debt management on the background of evolution of the financial paradigm

Creator:

Jurewicz, Daniel ; Zioło, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 155-162

Abstrakt:

W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcie zarządzania długiem publicznym z perspektywy finansów zrównoważonych. Wskazano na różnice w rozumieniu zrównoważonego zarządzania długiem publicznym w tradycyjnym i zrównoważonym paradygmacie finansów. Posłużono się krytyczną analizą literatury, metodą indukcji i dedukcji, metodą porównań i uogólnień oraz metodą syntezy. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że finanse zrównoważone w sposób kompleksowy opisują i objaśniają złożoność kategorii zarządzania długiem publicznym w stosunku do tradycyjnego paradygmatu finansów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.15 ; oai:dbc.wroc.pl:58352

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information