Object structure
Title:

Determinanty wykluczenia finansowego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The determinants of financial exclusion in Poland

Creator:

Prosiński, Jakub

Subject and Keywords:

wykluczenie finansowe ; ubankowienie ; determinanty wykluczenia finansowego ; financial inclusion ; financial exclusion ; unbanked

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 304-312

Abstrakt:

Wykluczenie finansowe jest aktualnym problemem zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Ze względu na różnicę w skali występowania tego zjawiska w różnych krajach, sposoby radzenia sobie z nim są odmienne. W krajach o największym PKB, ponad 90% dorosłych osób posiada rachunek bankowy (w Polsce 87%). W biednych regionach, na przykład w krajach środkowej Afryki, odsetek ten często wynosi poniżej 30%. Prezentowany artykuł analizuje determinanty wykluczenia finansowego w Polsce, na szerokiej próbie ponad 18 000 obserwacji. Wyniki estymacji za pomocą modelu probitowego wykazały, że do głównych determinant należą: samotne prowadzenie gospodarstwa domowego, wiek (tutaj wpływ jest nieliniowy, tzn. bardziej narażone są osoby do 30 i po 65 roku życia), wykształcenie, miejsce zamieszkania, źródło dochodu oraz wysokość dochodów. Nie potwierdzono natomiast zależności pomiędzy płcią a wykluczeniem finansowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.29

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: