Object structure
Title:

Zielone obligacje – nowy instrument finansowania inwestycji polskiego rządu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Green bonds– a new instrument for financing investment of the Polish government

Creator:

Mosionek-Schweda, Magdalena ; Szmelter, Monika

Subject and Keywords:

zielone obligacje ; obligacje skarbowe ; rentowność obligacji ; zrównoważony rozwój ; green bonds ; treasury bonds ; bond yields ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 215-224

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja emisji pierwszych na świecie skarbowych zielonych obligacji przeprowadzonych przez Polskę na rynkach zagranicznych oraz ocena rentowności tych instrumentów w porównaniu do klasycznych obligacji, o podobnych do green bonds parametrach, emitowanych przez państwo polskie na rynkach zagranicznych. W opracowaniu przyjęto hipotezę, iż polskie skarbowe zielone obligacje charakteryzują się wyższą rentownością w terminie do wykupu niż klasyczne obligacje rządowe emitowane przez Polskę na rynkach zagranicznych. W badaniu wykorzystano wskaźniki rentowności obligacji oraz ceny tych instrumentów. Dane do badania zaczerpnięto z serwisu informacyjnego EikonThomson Reuters. Przyjęta w opracowaniu hipoteza została zweryfikowana pozytywnie, gdyż obligacje zielone cechowały się, podczas prawie całego okresu analizy, wyższymi poziomami wskaźnika rentowności w terminie do wykupu niż klasyczne zagraniczne obligacje skarbowe o zbliżonym czasie życia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.21

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: