Object

Title: Pobożna donacja (wakf) jako muzułmański instrument ograniczania ubóstwa – wybrane zagadnienia

Title in english:

Waqf as an islamic instrument of poverty alleviation – selected issues

Creator:

Adamek, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 11-22

Abstrakt:

Poznawczo-analitycznym celem opracowania jest prezentacja natury pobożnych donacji/fundacji (awakf) w procesie ograniczania przyczyn i konsekwencji ubóstwa w świecie islamu. Tezą artykułu jest twierdzenie, że wielowymiarowość cech wakf wypływa z istoty tego instrumentu oraz zróżnicowanych efektów jego wykorzystania, odnoszonych do sfery sacrum i profanum życia ubogich oraz donatorów. Do rozwiązania problemu badawczego wykorzystano dwa rodzaje czynności badawczych: opis (metoda deskryptywna) i wyjaśnianie, oparte na dedukcji jako metodzie wnioskowania logicznego. W wyniku przeprowadzonych badań pozytywnie zweryfikowano postawioną tezę, stwierdzając, że cechy przypisywane pobożnej donacji, rozpatrywane m.in. przez pryzmat efektów jej wykorzystania stają się funkcją uwarunkowań właściwych dla kulturowej (religijnej), instytucjonalnej i społeczno-ekonomicznej przestrzeń islamu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.01 ; oai:dbc.wroc.pl:58310

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information