Object structure
Title:

VAT split payment jako nowe narzędzie uszczelniania systemu podatkowego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

VAT split payment as a new tool of sealing of the tax system in Poland

Creator:

Guziejewska, Beata ; Zajączkowski, Wojciech

Subject and Keywords:

podatek od towarów i usług ; system podatkowy ; uszczelnianie systemu podatkowego ; value added tax ; tax system ; tightening of tehe tax system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 135-143

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań są aktualne problemy uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Podstawowym celem badawczym jest krytyczna analiza i ocena nowego mechanizmu tzw. podzielonej płatności (split payment) w podatku od towarów i usług (VAT). Rozważania przeprowadzono na szerszym tle związanym z problemami reformowania systemów podatkowych. Objęły one takie kwestie szczegółowe, jak: istota nowych przepisów prawa w podatku od towarów i usług oraz przesłanki ich wprowadzenia, korzyści i konsekwencje dla nabywcy i sprzedawcy, nowe obowiązki przedsiębiorców, konsekwencje nowych rozwiązań. W artykule wykorzystano metodę dedukcji opartą na analizie prawno-finansowej. We wnioskach wskazano, iż nowe regulacje w zakresie podzielonej płatności, mimo kosztówwdrożenia i problemów interpretacji wybranych przepisów, mogą przyczynić się zgodnie z intencją ustawodawcy do zwiększenia dochodów podatkowych budżetu i bezpieczeństwa podatkowego podmiotów gospodarczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.13

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: