Object structure
Title:

Raportowanie kosztów działalności rozwojowej w praktyce polskiego rynku kapitałowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reporting development costs in the practice of the Polish capital market

Creator:

Kępa, Katarzyna

Subject and Keywords:

koszty prac rozwojowych ; raportowanie kosztów ; polityka rachunkowości ; sprawozdanie finansowe ; development costs ; cost reporting ; accounting policy ; financial statements

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 163-172

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest zbadanie sposobów prezentowania kosztów prac rozwojowych w sprawozdaniach finansowych oraz stopnia ujawnień polityki rachunkowości w tym zakresie. Autorka wykorzystała metodę studiów literaturowych oraz analizę materiałów źródłowych. Próbę badawczą stanowiły sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z sektora informatycznego za 2016 r. Wyniki analizy udowodniły, że bez względu na sposób prezentowania kosztów prac rozwojowych stopień ujawnień zasad rachunkowości jest niewystarczający do jasnego zrozumienia tego obszaru działalności spółki. Rozwiązanie zakomunikowanego w publikacji problemu możliwe będzie wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za określenie zakresu ujawnianej polityki rachunkowości zaczną traktować ją z należytą starannością.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.16

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: