Object structure
Title:

Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk management in self-government administration according to empirical research

Creator:

Sołtyk, Piotr

Subject and Keywords:

ryzyko ; samorząd terytorialny ; identyfikacja ryzyka ; analiza ryzyka ; risk ; local government ; risk identification ; risk analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 325-336

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wybranych wyników badań własnych, których problematyką była ocena procesu zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej. Warunkiem właściwego zidentyfikowania czynników ryzyka i jego pomiaru (analizy) jest posiadanie przez kierowników JST odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a także umiejętnego korzystania ze sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie spotykanych w podmiotach gospodarczych. Stąd też w celu faktycznego poznania stopnia realizacji procesu zarządzania ryzykiem w działalności JST przeprowadzono w 2017 r. badania, wykorzystując do tego celu kwestionariusz ankiety, który w formie elektronicznej wysłany został do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.31

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: