Object structure
Title:

Relacje klientów i członków z bankami spółdzielczymi w kontekście ich aktywności społecznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Relations of customers and members with cooperative banks in the context of their social activity

Creator:

Nowacka, Anna

Subject and Keywords:

banki spółdzielcze ; klienci ; relacje klientów ; aktywność społeczna ; cooperative banks ; customers ; customer relations ; social activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 225-236

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena relacji klientów i członków z bankami spółdzielczymi. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące aktywności udziałowców, opinii klientów na temat zakresu usług świadczonych przez banki spółdzielcze i ich społecznej aktywności. Podstawą empiryczną problematyki poruszonej w artykule jest studium literatury przedmiotu oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 132 klientów wybranych banków spółdzielczych. Relacje banków spółdzielczych z klientami należy ocenić pozytywnie. Wyniki badań wskazują, że ponad 70% klientów korzysta z usług jednego banku spółdzielczego. Prawie 69% respondentów uważa, że zakres usług oferowany przez te instytucje jest odpowiedni. Klienci dostrzegają też społeczną aktywność banków spółdzielczych, chętnie uczestniczą w imprezach sponsorowanych. Pewien niepokój budzi fakt małej aktywności udziałowców. Tylko 1/3 z nich uczestniczy w zebraniach członków, a połowa udziałowców interesuje się sytuacją finansową banku spółdzielczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.22

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: