Object structure
Title:

Ewolucja zadań niezależnych instytucji fiskalnych w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evolution of tasks of independent fiscal institutions in the EU countries

Creator:

Franek, Sławomir

Subject and Keywords:

rady fiskalne ; dyscyplina fiskalna ; ramy instytucjonalne ; fiscal councils ; fiscal discipline ; institutional arrangements

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 126-134

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest przeglądowi działalności niezależnych instytucji fiskalnych (rad fiskalnych) w krajach Unii Europejskiej. Dokonano w nim wskazania przesłanek teoretycznych oraz formalnych uzasadniających tworzenie tych instytucji. Celem artykułu jest określenie zróżnicowania zadań tych podmiotów z uwzględnieniem różnic między nowotworzonymi radami fiskalnymi, a tym które mają wieloletnią tradycję. W badaniach poświęconych temu zagadnieniu wykorzystano, oprócz przeglądu literatury, dane dotyczące niezależnych instytucji fiskalnych publikowane przez Komisję Europejską na potrzeby konstrukcji indeksu mierzącego zakres działalności tych podmiotów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.12

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: