Object structure
Title:

Raportowanie środowiskowe według wytycznych GRI w przedsiębiorstwie The Dow Chemical Company

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Environmental reporting according to GRI guidelines in the Dow Chemical Company

Creator:

Dyduch, Justyna

Subject and Keywords:

sprawozdawczość przedsiębiorstw ; GRI ; informacje środowiskowe ; corporate reporting ; environmental information

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 85-95

Abstrakt:

Celami artykułu są analiza i ocena zakresu oraz jakości sprawozdawczości środowiskowej według wytycznych GRI w raportach CSR wybranego podmiotu z lat 2006–2016. W celu analizy zakresu sprawozdawczości porównano wskaźniki środowiskowe zawarte w poszczególnych raportach przedsiębiorstwa z wykazem wskaźników zawartym w odpowiednich wytycznych GRI. Jakość wskaźników oceniano za pomocą skali oceny i przy założeniu, że najbardziej wartościowe dla odbiorców raportu są informacje ilościowe dotyczące roku bieżącego i przynajmniej jednego roku z lat poprzednich, a najmniej wartościowe – informacje wyłącznie opisowe. Zakres ujawnianych informacji środowiskowych przez przedsiębiorstwo jest obszerny. Jakość tych informacji nie jest zadowalająca. Tylko 42,3% stanowiąwskaźniki zawierające informacje ilościowe pozwalające na ocenę postępu w zakresie ochrony środowiska, 29,0% – wskaźniki z wyłącznie opisową charakterystyką, a 28,7% – wskaźniki z danymi ilościowymi tylko dla jednego roku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.08

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: