Object

Title: Obsługa osób młodych w kontekście społecznej odpowiedzialności banków

Title in english:

Servicing of young people in context of banks’ social responsibility

Creator:

Buszko, Michał ; Krupa, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 51-62

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka produktów i usług bankowych oraz obsługi osób młodych w kontekście społecznej odpowiedzialności banków, a także identyfikacja skutków tego procesu. Na potrzeby pracy zdefiniowano pojęcie osoby młodej, wskazano cele i zakres obsługi osób młodych, a także przedstawiono uwarunkowania związane z oferowaniem im produktów i usług bankowych. Opisano główne rodzaje produktów i usług oferowanych młodym klientom, a także określono społeczny kontekst obsługi bankowej młodych osób, w tym skutki społecznie odpowiedzialnego zachowania banków oraz ryzyko wynikające z obsługi młodych klientów. Do przygotowania pracy wykorzystano studia literatury, analizę aktów prawnych, a także przeanalizowano oraz porównano oferty banków. Na podstawie badań stwierdzono, iż bankowa obsługa zarówno dzieci, młodzieży, jak i młodych dorosłych, wpisuje się w kontekst społecznej odpowiedzialności, pozwalając na włączenie społeczne i finansowe osób młodych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.05 ; oai:dbc.wroc.pl:58324

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information