Object structure
Title:

Wpływ wymogu równoważenia budżetu bieżącego na alokację środków publicznych w gminach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of the requirement to balance the current budget on the allocation of public funds by municipalities

Creator:

Krzemińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

gminy ; wymóg równoważenia budżetu bieżącego ; municipalities ; balancing of the current budget

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532; s. 204-214

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie, czy istniejący obowiązek równoważenia budżetu bieżącego może w znaczący sposób wpływać na kierunki rozdysponowania środków publicznych przez gminy ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących oraz ograniczyć poziom realizacji zadań przez te jednostki. Badaniem objęto gminy i miasta na prawach powiatu województwa wielkopolskiego i lubelskiego. Osiągnięciu wyznaczonego celu posłużyła analiza zależności zachodzących między nadwyżką operacyjną gmin i dużych miast badanych województw a realizowanymi przez te jednostki wydatkami majątkowymi. Dokonano również pogłębionej analizy danych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.532.20

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 532

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: