Object

Title: Zasadność łączenia ilościowej i jakościowej analizy sieciowej w badaniach relacji w regionie turystycznym

Title in english:

Validity of combining quantitative and qualitative social network analysis in a research on relations in a tourist region

Creator:

Czernek, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 127-136

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano użyteczność łączenia jakościowej i ilościowej analizy sieci społecznych w badaniach relacji w regionie turystycznym. Artykuł składa się z pięciu części. Pierwszą stanowi wstęp do podjętej problematyki. W drugiej przedstawiono metodologiczne argumenty za łączeniem w projektach badawczych ilościowej i jakościowej analizy sieciowej. Następnie zaprezentowano metodologię badań jakościowych prowadzonych w latach 2008-2010 na grupie 63 podmiotów na obszarze 5 gmin (Szczyrku, Wisły, Ustronia, Brennej i Istebnej) tworzących porozumienie „Beskidzka 5” oraz badań ilościowych realizowanych w 2014 r. na tym samym obszarze na grupie 225 badanych. W części czwartej dokonano egzemplifikacji komplementarności stosowania ilościowej i jakościowej analizy sieciowej w odniesieniu do współpracy na obszarze „Beskidzkiej 5”. Dokonując obliczeń wybranych parametrów sieciowych, wskazano, jak ilościowa analiza sieciowa pozwoliła pogłębić wnioski z analizy jakościowej, a także dostrzeżono rozbieżności wymagające dalszych badań. Piątą część artykułu stanowi zakończenie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.11 ; oai:dbc.wroc.pl:37515

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information