Object structure
Title:

Wspieranie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej gmin regionu dolnośląskiego w ramach RPO 2007-2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Support for the development of SPA infrastructure in the municipalities of Lower Silesia Region within the framework of Regional Operational Programme 2007-2013

Creator:

Rapacz, Andrzej ; Obrębalski, Marek

Subject and Keywords:

infrastruktura uzdrowiskowa ; gminy uzdrowiskowe ; środki unijne ; spa infrastructure ; spa municipalities ; EU funds

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 441-454

Abstrakt:

Wzrost świadomości Polaków na temat potrzeby dbania o własne zdrowie, a także rosnące dochody gospodarstw domowych skutkują wzrostem popytu na usługi lecznictwa uzdrowiskowego, szerzej: na usługi oferowane w ramach turystyki zdrowotnej. Potrzeba sprostania oczekiwaniom Polaków i turystów zagranicznych w tym zakresie zmusza gminy i przedsiębiorstwa uzdrowiskowe m.in. do rozwoju i rewitalizacji infrastruktury uzdrowiskowej. W opracowaniu podjęto zagadnienie roli i efektywności wykorzystania środków unijnych, a konkretnie środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w rozwoju elementów wspomnianej infrastruktury w gminach uzdrowiskowych Dolnego Śląska. W gminach tych zrealizowane zostały projekty dotyczące wybranych elementów infrastruktury uzdrowiskowej, a szczególnie rewitalizacji parków zdrojowych oraz modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych. Bez tego wsparcia nie byłoby możliwe podniesienie atrakcyjności gmin uzdrowiskowych, wzrost konkurencyjności oferty tych gmin i działających na ich terenie przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.41

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: