Object structure
Title:

Hotel jako wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. Rola motywacji i doświadczeń turysty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Hotel as a stage managed touristic space. The role of motivation and experience of the tourist

Creator:

Markiewicz, Ewa ; Niezgoda, Agnieszka

Subject and Keywords:

przestrzeń enklawowa ; hotel ; atrakcyjność miejsca ; enclavic space ; attractive place

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 339-346

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza znaczenia w wyborze miejsca docelowego zakresu i standardu (jakości) świadczonych usług w hotelu w porównaniu z atrakcyjnością lokalizacji. Postawiono i pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że dla niektórych turystów to nie region lub miejscowość turystyczna, ale hotel stanowi cel podróży. Zastosowano metody: obserwację uczestniczącą (obserwacja niejawna) oraz desk research (analizę danych zastanych); przedmiotem badań były opinie 200 turystów, którzy odwiedzili hotel Primavera w Jastrzębiej Górze. W 26% badanych opinii turyści zwracali uwagę na zamkniętą przestrzeń hotelu. Opisywali obiekt jako zwartą całość, która zapewnia wszelkie atrakcje i usługi w czasie pobytu. Można zatem sądzić, że dla tych konsumentów hotel stanowi przestrzeń turystyczną (tzw. przestrzeń enklawową). Zauważono, że dla niektórych turystów (12%) zakres i standard usług w hotelu mogą być ważniejsze niż atrakcyjność regionu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.31

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: