Object structure
Title:

Czarnobyl – od katastrofy do kreowania atrakcji w strefie zamkniętej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Chernobyl Exclusion Zone (CEZ) from abandonded heritage to a tourist attraction/product

Creator:

Kruczek, Zygmunt

Subject and Keywords:

Czarnobylska Strefa Zamknięta ; atrakcja turystyczna ; produkt turystyczny ; The Chernobyl Exclusion Zone (CEZ) ; tourist attractions ; tourist product

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 317-324

Abstrakt:

W kwietniu 1986 r. w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej miała miejsce największa na świecie katastrofa nuklearna. Po 30 latach zamknięta ze względu na skażenie radioaktywne strefa wokół elektrowni (CEZ, Chernobyl Exclusion Zone) staje się atrakcją turystyczną. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju turystyki w Czarnobylu i tworzenia produktu turystycznego, jakim są wizyty studyjne w strefie zamkniętej. Dla charakterystyki procesu turystyfikacji miejsca tragedii posłużono się metodą analizy treści dokumentów i przekazów medialnych, obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z organizatorami wyjazdów. Poddano analizie także dane statystyczne ilustrujące rozwój turystyki w strefie zamkniętej, organizatorów zajmujących się obsługą tego ruchu po stronie polskiej. Omówiono specyficzne zasady organizacji wyjazdów do strefy zamkniętej, a także wskazano nowe projekty zagospodarowania miejsca katastrofy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.29

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: