Object structure
Title:

Kluczowe problemy zarządzania w turystyce zdrowotnej w opinii kadry menadżerskiej podmiotów sektora turystyki zdrowotnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Key management problems in health tourism in the opinion of management staff of the health tourism sector entities

Creator:

Hadzik, Andrzej ; Ryśnik, Jakub ; Żylak, Danuta

Subject and Keywords:

turystyka zdrowotna ; kadra menedżerska ; zarządzanie ; kluczowe problemy ; health tourism ; management ; key issues ; managerial staff

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 216-223

Abstrakt:

Sprawne zarządzanie niejednokrotnie polega na trafnym wyborze najistotniejszych, strategicznych obszarów interwencji kadry menadżerskiej oraz na odpowiednim doborze działań w wyróżnionych obszarach. Celem pracy jest określenie, na podstawie wyników badań menadżerów sektora turystyki zdrowotnej w UE, ważnych i aktualnych problemów zarządzania w turystyce zdrowotnej wynikających ze specyficznych potrzeb turystów. Metodą użytą w opracowaniu jest kwerenda wybranych wyników badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród menedżerów organizacji funkcjonujących na rynku turystyki zdrowotnej. Na tej podstawie sformułowano cztery następujące wnioski: 1) rośnie znaczenie udziału oferty prozdrowotnej w relacji do całościowo rozumianego produktu destynacji turystycznych, 2) istotne jest szczegółowe określenie indywidualnych powodów i motywów wyjazdów turystów, 3) istnieją określone kompetencje przydatne menadżerom badanego sektora, 4) istnieje potrzeba spójności działań podmiotów mających swój wkład w budowę produktu danej destynacji turystycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.19

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: