Object structure
Title:

Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Equivalence of marketing research in international tourism

Creator:

Mirek, Jolanta

Subject and Keywords:

ekwiwalencja badań marketingowych ; ekwiwalencja w turystyce ; międzynarodowe badania marketingowe ; międzykulturowe badania marketingowe ; equivalence of marketing research ; equivalence in tourism ; international marketing research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 357-369

Abstrakt:

Artykuł ma charakter metodologiczny. Dotyczy on jednego z istotnych problemów w międzynarodowych badaniach marketingowych, jakim jest zagadnienie ekwiwalencji (równoważności) zjawisk i procesów w różnych kulturach. Brak równoważności na którymkolwiek z etapów utrudnia bądź uniemożliwia prowadzenie badań. Problem ten jest szczególnie widoczny w badaniach w turystyce międzynarodowej, gdzie ma miejsce spotkanie różnych kulturowo społeczności, porozumiewających się wieloma językami i żyjących w odmiennych warunkach. Ta różnorodność kultur stwarza problemy zarówno w sferze metodyki, jak i organizacji badań marketingowych w obszarze turystyki. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie pojęcia ekwiwalencji badań marketingowych oraz wskazanie przykładów braku równoważności w obszarze turystyki międzynarodowej. Przykłady te zostały zaczerpnięte z literatury, z doświadczeń własnych autorki, a także z wywiadów z ekspertami i osobami, które często podróżują

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.33

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: