Object structure
Title:

Identyfikacja czynników warunkujących stosowanie programów lojalnościowych przez biura podróży w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of factors determining the implementation of loyalty programs in travel agencies in Poland.

Creator:

Michalska-Dudek, Izabela

Subject and Keywords:

lojalność ; program lojalnościowy ; biuro podróży ; drzewa klasyfikacyjne ; loyalty ; loyalty program ; travel agency ; classification trees

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 347-356

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest analiza doświadczeń w zakresie wdrażania programów lojalnościowych oraz identyfikacja czynników wpływających na ich implementację w działalności marketingowej biur podróży w Polsce. Jego realizacji posłużyły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 290 podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce. Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody drzew klasyfikacyjnych jako najważniejszy czynnik warunkujący implementację programów lojalnościowych w działalności biur podróży wskazały wielkość podmiotów organizacji i pośrednictwa, wyrażoną poziomem zatrudnienia, a w drugiej kolejności rodzaj działalności oraz specyfikę świadczonych przez nie usług

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.32

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: