Object structure
Title:

Branding obszaru recepcji turystycznej i jego wykorzystanie w działaniach narodowych organizacji turystycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Branding of tourist reception area and its use in the activities of national tourism organizations

Creator:

Marczak, Mirosław

Subject and Keywords:

branding ; marka ; destynacja turystyczna ; narodowa organizacja turystyczna ; brand ; destination ; national tourism organization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 325-338

Abstrakt:

W ciągu ostatnich dwóch dekad branding stał się istotnym elementem kształtującym podejście marketingowe polegające na współdziałaniu wielu zainteresowanych stron, które powinny współpracować z sobą w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu w procesie zarządzania marką obszaru recepcji turystycznej (ORT). Celem głównym artykułu jest przedstawienie koncepcji brandingu ORT oraz zaprezentowanie praktycznych aspektów jej wdrażania przez narodowe organizacje turystyczne funkcjonujące na świecie. W artykule przyjęto hipotezę badawczą zakładającą, że branding stanowi bardzo ważną część działań podejmowanych przez NTO w ramach procesu zarządzania krajowym ORT pomimo faktu, że nie należy on do zadań, które można by zaliczyć do priorytetowych dla tego typu organizacji. Przeprowadzona analiza wykazała, że zdecydowana większość badanych NTO uznało działania podejmowane w ramach brandingu za jeden z kluczowych aspektów zarządzania, m.in. marką obszarów recepcji turystycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.30

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: