Object structure
Title:

Potencjał kooperencyjny przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cooperential potential of spa enterprises

Creator:

Januszewska, Małgorzata ; Januszewski, Mirosław

Subject and Keywords:

kooperencja ; potencjał kooperencyjny ; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ; cooperence ; cooperential potential ; spa enterprise

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 265-273

Abstrakt:

Kooperencja przedsiębiorstw jest nowym i słabo poznanym zjawiskiem gospodarczym, stanowiącym alternatywę dla rozpatrywanych odrębnie mechanizmów konkurencji i kooperacji. Celem artykułu jest charakterystyka relacji i potencjału kooperencyjego przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Za podstawę analizy przyjęto metodę zaproponowaną przez J. Cygler. Z analizy wynika, że sektor uzdrowiskowy charakteryzuje się średnim potencjałem kooperencyjnym, a badane przedsiębiorstwa uzdrowiskowe niskim. Można przypuszczać, że w najbliższych latach przedsiębiorstwa uzdrowiskowe będą zacieśniać więzi kooperencyjne, gdyż generują one znaczne korzyści dla zaangażowanych stron

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.24

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: