Object structure
Title:

Poziom znajomości i popularności wybranych produktów turystyki wiejskiej w Polsce wśród jej mieszkańców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The level of knowledge and popularity of selected rural tourism products in Poland among their residents

Creator:

Zawadka, Jan

Subject and Keywords:

Hity Turystyki Wiejskiej ; Najlepszy Produkt Turystyczny POT ; certyfikatPOT ; turystyka wiejska ; Hits of Rural Tourism ; Best Tourist Product of PTO ; certificate of PTO ; ruraltourism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 617-626

Abstrakt:

Celem opracowania jest zaprezentowanie poziomu znajomości i popularności wśród Polaków wybranych produktów turystyki wiejskiej. Analizie poddano projekt „Hity Turystyki Wiejskiej” wraz z 33 produktami wchodzącymi w jego skład oraz 20 produktów turystycznych o charakterze wiejskim nagrodzonych Certyfikatem POT w ramach konkursu Najlepsze Produkty Turystyczne POT. Badaniami ankietowymi objęto 830 respondentów. Zdecydowana większość spośród nich nie miała świadomości istnienia tego typu inicjatyw, a jedynie kilka procent badanych potrafiło wskazać przykłady konkretnych produktów wchodzących w ich skład. Źródłem, z którego badani czerpali informację na temat analizowanych produktów, był Internet oraz znajomi. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że działania promujące projekt „Hity Turystyki Wiejskiej” i produkty nagrodzone certyfikatem POT są mało skuteczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.58

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: