Object structure
Title:

Determinanty satysfakcji z pracy w turystyce – empiryczna weryfikacja modelu trójczynnikowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of job satisfaction in tourism – empirical verification of three-factor model

Creator:

Bednarska, Marlena

Subject and Keywords:

zasoby ludzkie ; satysfakcja z pracy ; model trójczynnikowy ; gospodarkaturystyczna ; human resources ; job satisfaction ; three-factor model ; tourism industry

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 60-68

Abstrakt:

Kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji na rynku turystycznym jest ucieleśniony w pracownikach kapitał ludzki, który stanowi podstawę kreowania wartości dla klienta. Takie postrzeganie roli zasobów ludzkich uzasadnia potrzebę analizy zadowolenia z pracy i jego źródeł. Celem artykułu jest zbadanie charakteru zależności pomiędzy ogólną satysfakcją z pracy w turystyce a jej organizacyjnymi determinantami. Celowi temu służyły badania ankietowe przeprowadzone wśród 1026 pracowników gospodarki turystycznej. Badania wykazały, że relacja między satysfakcją z pracy a czynnikami ją determinującymi jest asymetryczna, tzn. wysoki i niski stopień zaspokojenia potrzeb w miejscu pracy oddziałują na zadowolenie pracowników z różną siłą. Na tej podstawie wyróżniono czynniki konieczne, przyciągające i jednowymiarowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.04

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: