Object structure
Title:

Konkurencyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tourist competitiveness of Kuyavian and Pomeranian voievodship

Creator:

Anszperger, Andrzej

Subject and Keywords:

turystyka ; konkurencja turystyczna ; kujawsko-pomorskie ; tourism ; tourism competitiveness ; Kuyavian and Pomeranian voivodeship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 27-36

Abstrakt:

Dynamiczny rozwój potrzeb turystycznych wywołuje adekwatny wzrost podaży turystycznej. Występujące jednocześnie przemiany struktury gospodarczej kraju, w tym proces deindustrializacji, sprawiają, że rośnie ranga społeczno-ekonomiczna turystyki. Turystyka podlega coraz bardziej regułom rynkowym „rządzącym” innymi działami gospodarki. Wpływ turystyki na rozwój lokalny i regionalny sprawia, że poszczególne miejsca docelowe coraz intensywniej zabiegają o turystę i jego pieniądze. Celem artykułu jest zbadanie, na podstawie wybranych wskaźników, konkurencyjności turystycznej województwa kujawsko- -pomorskiego. Analiza zostanie przeprowadzona w oparciu o obiektywne cechy, np. liczba miejsc noclegowych, liczba turystów odwiedzających muzea czy liczba zabytków materialnych określonej rangi. Wyniki zostaną skonfrontowane z subiektywnymi ocenami województwa uzyskanymi z monitoringu ruchu turystycznego w kujawsko-pomorskim przeprowadzonego w latach 2009, 2010 i 2015

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.01

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: