Object structure
Title:

Metodologiczne założenia analizy benchmarkingowej portów lotniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methodological assumptions for benchmark analysis of airports

Creator:

Grabińska, Ewa

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; benchmarking ; transport lotniczy ; air transport ; airport ; competitiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 193-202

Abstrakt:

Porty lotnicze, będące jednym z elementów systemu transportu lotniczego, muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom konkurencyjnym. Jedną z metod analitycznych stosowanych w celu wyodrębnienia czynników istotnie wpływających na kształtowanie się poziomu konkurencyjności portu lotniczego, a następnie umożliwiającą porównanie i pozycjonowanie aktualnej pozycji konkurencyjnej jest benchmarking. W artykule podjęto rozważania na temat założeń metodologicznych analizy benchmarkingowej dotyczących portów lotniczych, w odniesieniu do głównych koncepcji i typologii dotyczącej benchmarkingu. Dokonano przeglądu stosowanych metod badawczych na rzecz portów lotniczych, a także wskazano potrzeby i oczekiwania względem tego typu badań na współczesnym rynku lotniczym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.17

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: