Object structure
Title:

Wpływ turystyczno-rekreacyjnych zachowań mieszkańców na rozwój innowacyjnej oferty metropolii na przykładzie Poznania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of tourist and recreational behaviors of city inhabitants on the development of innovative metropolis offer on the example of Poznan agglomeration

Creator:

Basińska-Zych, Agata ; Hołderna-Mielcarek, Bernadeta

Subject and Keywords:

zachowania turystyczno-rekreacyjne ; rekreacja ; metropolia Poznań ; oferta turystyczna ; innowacje ; tourist and recreational behaviors ; recreation ; Poznan metropolis ; tourist offer of the city ; innovation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 49-59

Abstrakt:

Problematyka podjęta w artykule obejmuje rozpoznanie różnic w modelach oddziaływania czynników osobistych, takich jak wiek, płeć, etap życia, zawód, warunki ekonomiczne, oraz motywów podejmowania aktywności fizycznej na zachowania turystyczno- rekreacyjne mieszkańców metropolii Poznań. Pomiaru źródeł pierwotnych dokonano za pomocą ilościowych metod i technik badań (sondaż diagnostyczny, standaryzowany kwestionariusz ankietowy), którymi objęto 1584 pełnoletnich mieszkańców metropolii Poznań. Wyniki badań dowodzą, że czynniki osobiste, takie jak wiek, płeć, etap życia, zawód, warunki ekonomiczne, oraz motywy podejmowania aktywności rekreacyjnej różnicują zachowania turystyczno- rekreacyjne mieszkańców metropolii Poznań. Wyniki badania zostały wykorzystane w opracowaniu propozycji rozwoju innowacyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta dla mieszkańców metropolii Poznań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.03

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: