Object structure
Title:

Konkurencyjność Airbnb na rynku hotelarskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Airbnb competitiveness on the hospitality market sector

Creator:

Jaremen, Daria Elżbieta ; Nawrocka, Elżbieta

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; Airbnb ; rynek hotelarski ; competitiveness ; hospitality market sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 274-285

Abstrakt:

Nowym zjawiskiem na rynku turystycznym jest powstanie internetowych platform pośredniczących w wymianie handlowej typu C2C (customer-to-customer). Celem artykułu jest kompleksowa ocena konkurencyjności Airbnb na rynku usług hotelarskich. W opracowaniu postawiono pytanie, czy oferta Airbnb może stanowić konkurencję dla największych marek hotelowych świata? Podstawową metodą zastosowaną w procesie poszukiwanie odpowiedzi była analiza treści źródeł wtórnych, w tym artykułów naukowych, raportów agencji badawczych oraz danych Airbnb. Ocenę konkurencyjności przeprowadzono na podstawie identyfikacji potencjału konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej i pozycji na rozpatrywanym rynku, w wyniku zastosowania analizy porównawczej w czasie i w stosunku do konkurentów. W następstwie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w początkowym okresie działalności platforma nie stanowiła konkurencji dla oferty hoteli, lecz ją uzupełniała. Obecnie natomiast - zajmując wysoką pozycję konkurencyjną - marka Airbnb jest postrzegana jako realne zagrożenie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.26

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: