Object structure
Title:

Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Mobile apps as a determinant of tourist behaviour (on the example of Cracow)

Creator:

Niemczyk, Agata

Subject and Keywords:

aplikacje mobilne ; TIK ; proces podróży turystycznej ; media społecznościowe ; mobile apps ; ICT ; decision-making process ; social media

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 370-380

Abstrakt:

Celem artykułu jest rozpoznanie profilu oraz wzorów zachowań turystów korzystających i niekorzystających z aplikacji mobilnych w związku z przyjazdem do Krakowa. Artykuł ujawnia różnice w tym zakresie pomiędzy nimi, wykorzystując do tego metody nieparametryczne. Dane empiryczne pozyskano z badań przeprowadzonych wśród turystów Krakowa w 2016 r. Część praktyczną poprzedziły rozważania teoretyczne na temat procesu podejmowania decyzji w związku z wyjazdem turystycznym i wykorzystywanych w jego trakcie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych. W rezultacie wnioskuje się o wielości istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami, które ujawniły się m.in. odnośnie do częstotliwości korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się swoimi wrażeniami i doświadczeniami po powrocie z wyjazdu i inne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.34

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: