Object structure
Title:

Znaczenie portali zakupowych typu Groupon w procesie decyzyjnym turysty a inne technologie informacyjno-komunikacyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Importance of group buying websites like Groupon among other information and communication technology (ICT) in the making-decision process of a tourist

Creator:

Rudnicki, Michał

Subject and Keywords:

portale zakupowe ; Groupon ; technologie informacyjno-komunikacyjne ; proces decyzyjny ; group-buying websites ; information and communication technologies ; making-decision process

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 476-488

Abstrakt:

Celem analizy badawczej jest ukazanie obecnego znaczenia portali zakupowych, takich jak np. serwis Groupon, wśród innych dostępnych na rynku technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) stosowanych przez konsumenta przy wyborze określonej destynacji turystycznej. Zagadnienie portali zakupowych (nazywanych dawniej serwisami zakupów grupowych) od kilku lat wzbudza pewne kontrowersje w środowisku naukowym, a niewielki zakres badań podejmowanych w tej dziedzinie świadczy o bagatelizowaniu ich znaczenia. Dlatego też w części teoretycznej przeprowadzono kwerendę literatury polskiej i anglojęzycznej poświęconej zagadnieniom portali zakupowych i współczesnych TIK w procesie decyzyjnym konsumenta. Część empiryczną stanowi prezentacja wyników reprezentatywnych badań przeprowadzonych przez Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukazujących istotne znaczenie portali zakupowych wśród innych technologii oraz pozwalających określić profil konsumenta korzystającego z tego typu instrumentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.44

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: