Object structure
Title:

Tradycje kulinarne Karkonoszy a regionalny produkt turystyczny w dobie ekonomii doświadczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Culinary traditions of the Karkonosze Mountains vs. regional tourist product in the age of experience economy

Creator:

Gryszel, Piotr

Subject and Keywords:

ekonomia doświadczeń ; turystyka kulinarna ; produkt turystyczny ; konkurencyjność ; experience economy ; culinary tourism ; tourist product ; competitiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 203-215

Abstrakt:

Turystyka kulinarna jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form turystyki. W dobie ekonomii doświadczeń należy uznać ją za jeden z ważnych czynników kształtujących konkurencyjność regionów turystycznych. Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania tradycji kulinarnych w procesie kształtowania regionalnego produktu turystycznego Karkonoszy i tym samym podnoszenia konkurencyjności regionalnej tego obszaru. W artykule przedstawiono problematykę produktu turystycznego w kontekście ekonomii doświadczeń, opisano tradycje kulinarne Karkonoszy oraz dokonano oceny oferty karkonoskich zakładów gastronomicznych. W tym celu wykorzystano aplikację TripAdvisor oraz badania bezpośrednie autora. Analizując współczesne trendy rynkowe, przedstawiono odpowiednie działania, jakie należy podjąć w celu stworzenia kulinarnego produktu turystycznego Karkonoszy – karkonoskiej kuchni fusion

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.18

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: