Object structure
Title:

Kształtowanie cen ofert turystycznych na rynku usług morskiej żeglugi wycieczkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Pricing policy of tourist packages on the cruise ship tourism market.

Creator:

Kizielewicz, Joanna

Subject and Keywords:

żegluga wycieczkowa ; polityka cenowa ; oferty turystyczne ; cruise ship tourism ; pricing policy ; tourist packages

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 307-316

Abstrakt:

Na rynku usług morskiej żeglugi wycieczkowej obserwowany jest trend do obniżania cen uczestnictwa w rejsach, czego powodem jest silna konkurencja pomiędzy koncernami morskich linii wycieczkowych. Aby podtrzymać zainteresowanie wśród konsumentów na rynku turystycznym, sięgają one po różne rozwiązania w kształtowaniu polityki cenowej, aby ich oferty wciąż były konkurencyjne na rynku. Celem artykułu jest identyfikacja metod kształtowania cen ofert turystycznych przez organizatorów rejsów morskich, w tym koncerny morskich linii wycieczkowych, oraz stosowanej przez nich polityki cenowej. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych metodą eksploracyjną przy wykorzystaniu dostępnych na rynku ofert rejsów wycieczkowych proponowanych przez wiodące koncerny żeglugi wycieczkowej oraz publikowanych przez nich rocznych sprawozdań finansowych i raportów marketingowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.28

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: