Object

Title: Zadowolenie z miejsca zamieszkania - ocena mieszkańców i władz lokalnych na przykładzie Głowna

Title in english:

Satisfaction with the place of residence - evaluation of place and local authorities as on the example of Głowno

Creator:

Kalisiak-Mędelska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 277-289

Abstrakt:

Opracowanie porusza zagadnienia związane z jakością życia, która coraz częściej postrzegana jest jako jeden z nadrzędnych celów rozwoju na szczeblu zarówno lokalnym oraz regionalnym, jak i krajowym. Artykuł nie wyczerpuje całości problematyki, dotyka jedynie wąskiego fragmentu odnoszącego się do oceny zadowolenia z poziomu życia w danej jednostce terytorialnej w wybranym obszarze. Oprócz treści teoretycznych, zawiera odniesienie do badań ankietowych przeprowadzonych w gminach województwa łódzkiego. Celem artykułu nie jest jednak prezentacja wyników uzyskanych we wszystkich badanych gminach, a jedynie zarysowanie problemu w postaci często występujących rozbieżności w odbiorze warunków życia w oczach mieszkańców danej jednostki i jej władz.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:19916

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information