Object structure
Title:

Sytuacja demograficzna w Federacji Rosyjskiej w latach 1990-2009

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The demographic situation in the Russian Federation in the years 1990-2009

Creator:

Wilk, Kazimierz

Subject and Keywords:

demografia ; współczynnik urodzeń ; współczynnik zgonów ; przyrost naturalny ; oczekiwana długość życia ; demographics ; birth rate ; death rate ; population growth ; life expectancy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 180-189

Abstrakt:

W artykule omówiono sytuację demograficzną w Rosji w latach 1990-2009, wykazującą symptomy kryzysu demograficznego. Wyjście z kryzysu jest najważniejszym wyzwaniem polityki państwa. Analizie poddano zmiany liczby ludności, współczynnika urodzeń, współczynnika zgonów, przyrost naturalny oraz przewidywaną długość życia przy narodzeniu. Z badań wynika, że w 2009 r. zaobserwowano niewielką poprawę tych wskaźników. Nie przesądza to jednak o trwałych, pozytywnych tendencjach, jako że w przeszłości krótkookresowe skoki miały już miejsce. Badania przeprowadzono w przekroju okręgów federalnych. Wskazano także na duże różnice między regionami Federacji Rosyjskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: