Object structure
Title:

Dolnośląskie specjalne strefy ekonomiczne jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ocen przedsiębiorców - wyniki badania empirycznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Special economic zones in Lower Silesia as a business place in the light of assessments of entrepreneurs - results of empirical research

Creator:

Hajduga, Piotr

Subject and Keywords:

specjalna strefa ekonomiczna ; zasoby ludzkie w SSE ; infrastruktura w SSE ; korzyści i problemy funkcjonowania w SSE ; przyszłość SSE ; special economic zone ; human resources in special economic zone ; infrastructure in special economic zone ; future of special economic zone

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 41-55

Abstrakt:

Jednym z najbardziej doniosłych skutków reform społeczno-gospodarczych podjętych w Polsce po 1989 r. była zmiana jakościowa działań prowadzonych w polityce regionalnej. Dotyczyła ona zarówno zwiększenia zakresu kompetencji poszczególnych jednostek w kreowaniu pozytywnego środowiska dla procesów związanych z rozwojem regionalnym, jak i ustanowienia całkiem nowego parytetu wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy organami administracji centralnej, władzami regionalnymi oraz samorządem terytorialnym. Celem prezentowanego opracowania jest analiza zjawiska specjalnych stref ekonomicznych (SSE), przeprowadzona z punktu widzenia przedsiębiorców działających w dolnośląskich obszarach uprzywilejowanych: Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości, Legnickiej SSE oraz Wałbrzyskiej SSE „INVEST-PARK”.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: