Object structure
Title:

Uwarunkowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni uzdrowiska na przykładzie Czerniawy-Zdroju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The condition of the natural environment in the development of a spa town - the case of Czerniawa-Zdrój

Creator:

Gonda-Soroczyńska, Eleonora

Subject and Keywords:

uzdrowisko ; Czerniawa-Zdrój ; środowisko przyrodnicze ; uwarunkowania przyrodnicze ; naturalne surowce mineralne ; spa resort ; natural environment ; natural determinants ; natural raw minerals ; the condition of the spa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 252-261

Abstrakt:

W badaniach przeprowadzonych na przykładzie dolnośląskiej miejscowości Czerniawa-Zdrój wykazano, jaki wpływ na rozwój uzdrowiska wywierają występujące w nim czynniki uwarunkowań przyrodniczych. Należą do nich przede wszystkim: klimat, wody mineralne, borowiny, gazy lecznicze, peloidy, krajobrazy, kompleksy zieleni, obszary "Natura 2000". Obecnie administracyjnie uzdrowisko Czerniawa-Zdrój jest dzielnicą Świeradowa- -Zdroju. Ważną rolę w kondycji uzdrowiska odgrywa istnienie na obszarze samego uzdrowiska lub w jego bliskim sąsiedztwie terenów prawnie chronionych, w kontekście ich wartości przyrodniczo-krajobrazowych. Stanowią one bowiem gwarancję wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, decydującego w znaczący sposób również o jego kondycji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: