Object structure
Title:

Możliwości rozwoju obszarów metropolitalnych w nowych uwarunkowaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development opportunities of metropolitan areas in the new financial circumstances of local government units

Creator:

Dylewski, Marek ; Filipiak, Beata

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; obszary metropolitalne ; finanse jednostek ; local and regional government ; metropolitan area ; finance of local and regional government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 212-223

Abstrakt:

Ostatnie lata dowodzą znaczących zmian w funkcjonowaniu i rozwoju miast oraz związanych z nimi obszarów metropolitalnych w Polsce. Szczególnie istotne zmiany uwarunkowań funkcjonowania zurbanizowanych obszarów dotyczą tych największych i są swego rodzaju biegunami wzrostu w poszczególnych regionach. Zwiększa się także zakres zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednak w szczególności proces ten dotyczy miast dużych oraz powiązanych geograficznie jednostek samorządu terytorialnego, tworząc tym samym obszary metropolitalne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: