Object structure
Title:

Uwarunkowania funkcjonowania powiązań sieciowych w województwie dolnośląskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditions of functioning of the network relations in Lower Silesia Voivodeship

Creator:

Mempel-Śnieżyk, Anna

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; sieci ; powiązania sieciowe ; local development ; network ; network connections

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 85-104

Abstrakt:

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnej przestrzeni podkreśla się wzrost znaczenia skali lokalnej. W rozważaniach nad rozwojem lokalnym akcentuje się, jak wiele różnorodnych uwarunkowań o charakterze zarówno egzogenicznym, jak i endogenicznym decyduje o powstaniu i funkcjonowaniu powiązań sieciowych. Wskazuje się na potrzebę ścisłej współpracę podmiotów zlokalizowanych na danym terenie (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, sektora B+R) w celu stworzenia powiązań sieciowych. Określone terytorium, ze swą przedmiotowo-podmiotową specyfiką gospodarki, tworzy złożony system powiązań wewnętrznych i zewnętrznych, które nabierają szczególnego znaczenia w zakresie wdrażania innowacji czy zmieniających potrzeb klientów. W artykule podjęto rozważania nad uwarunkowaniami powstawania i funkcjonowania powiązań sieciowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: