Object structure
Title:

Ewidencja ludności - nowe zasady meldunkowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Population registration - the new residence regulations

Creator:

Ruczkowski, Piotr

Subject and Keywords:

ewidencja ludności ; obowiązek meldunkowy ; zameldowanie ; wymeldowanie ; zasady meldunkowe ; population registration ; duty to register residence ; residence de-registration ; residence regulations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 340-351

Abstrakt:

Niniejszy artykuł porusza problematykę ewidencji ludności, w tym nowych zasad meldunkowych wprowadzonych ustawą z dnia 24 września 2010 r. Ewidencja ludności należy do systemu różnorakich ewidencji i rejestrów prowadzonych przez organy władzy publicznej. Polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjno-prawny osób fizycznych. Opiera się na instytucji obowiązku meldunkowego, wynikającego z mocy prawa. Zakresem podmiotowym tego obowiązku objęto na ogół wszystkich przebywających na terytorium RP, czyli zarówno obywateli RP, jak i cudzoziemców, natomiast zakresem przedmiotowym wymogi: zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: