Object structure
Title:

Struktury klastrowe w gospodarce przestrzennej - wybrane korzyści i problemy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cluster structures in spatial economy - chosen benefits and problems of development on the local and regional scale

Creator:

Heffner, Krystian ; Klemens, Brygida

Subject and Keywords:

inicjatywa klastrowa ; rozwój lokalny i regionalny ; kapitał społeczny ; bariery rozwoju struktur klastrowych ; korzyści z funkcjonowania klastrów ; cluster initiative ; local and regional development ; social capital ; barriers of cluster structures development ; cluster functioning advantages

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 56-64

Abstrakt:

W początkowej części artykułu skupiono się na przybliżeniu uwarunkowań teoretycznych funkcjonowania klastrów i inicjatyw klastrowych (definicja klastra, inicjatywy klastrowej, model potrójnej helisy i cykl życia klastrów). Wskazano podstawowe bariery w pobudzaniu i wspieraniu rozwoju struktur klastrowych, dokonując ich podziału (ze względu na typy barier oraz głównych członków sieci) i akcentując główne problemy. Ponadto – opierając się na przeprowadzonych badaniach empirycznych (wywiadach pogłębionych z animatorami inicjatyw klastrowych, zwłaszcza regionu opolskiego) – zdefiniowano podstawowe korzyści z funkcjonowania klastrów i inicjatyw klastrowych dla regionu, przedsiębiorców i lokalnej społeczności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: